EXECUTIV – DELIBERATIV

 

Bucureștiul este cea mai mare aglomerație urbană a României și cel mai mare centru economic al țării.

În teorie și în practică un oraș mare, conturat ca centru economic, social și cultural are o capacitate superioară de dezvoltare dacă este bine organizat.

Sistemul de alegere a primarilor și consilierilor reprezintă un palier hotărâtor în creșterea capacității respective. Comparativ, Bucureștiul își alege primarul general prin vot direct la fel ca Roma, Berlin, Madrid, Londra, Varșovia, Budapesta, Lisabona, Stockholm, Copenhaga, și Bratislava. Celelalte capitale au un sistem de alegere diferit al primarului general prin vot indirect acordat de consilierii municipali.

Alegerea primarilor de sector se face diferit, majoritatea cazurilor capacitatea electorală revenind consiliilor de sector. Doar în trei cazuri primarul de sector este ales prin vot direct adică de populație (Bratislava, Nicosia, Copenhaga).

 

Scurtă prezentare juridico – instituțională

 

LONDRA – REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

Locuitori – 8,674 milioane

Primarul  este ales prin vot direct o dată la patru ani, împreuna cu un consiliu londonez.

Specific: Apare Înalta Autoritate Londoneză (IAL) care este formată din primari, consilieri și 600 de angajați. Primarul este coordonatorul IAL-ului și se ocupă de transport, urgențe și incendii, dezvoltare economică, sănătate, mediu, planificare și cultură. Londra are 33 de districte conduse fiecare de un consiliu local.

Bugetul capitalei este unic.

 

VARȘOVIA – POLONIA

Locuitori – 1,711 milioane

Primarul este ales prin vot direct împreună cu un consiliu municipal (60 de consilieri) aleși pe patru ani. Sunt 18 districte care au  consilii locale. Șeful consiliului districtual se numește primar și este ales de consilierii locali la propunerea primarului general.

Bugetul este unic la nivelul capitalei.

 

BUDAPESTA – UNGARIA

Locuitori – 1,732 locuitori

Primarul este ales prin vot direct pe o perioadă de patru ani; are patru viceprimari aleși de către consiliul general la recomandarea primarului. Consiliul general are 67 de membrii cu drept de vot, primarul general este si consilier general.

Budapesta are 23 de sectoare și are primari aleși de către consiliile locale. Primarul general coordonează 29 de departamente.

Bugetul municipalității este coordonat de primarul general.

 

LISABONA – PORTUGALIA

Locuitori – 530,847 mii

Primarul și viceprimarul sunt aleși prin vot direct. Primăria are 35 de Secții de străzi numite (Juntas de Freguesia) iar șefii de străzi (sectoare) sunt numiți de președintele de cameră superioară (primărie) la propunerea partidelor politice.

Bugetul este unic iar sectoarele primesc cote de cheltuieli curente.

 

 

STOCKHOLM – SUEDIA

Locuitori – 789,024 mii

Primarul este ales prin vot direct pe o perioadă de patru ani și are în principal atribuții de ordin financiar. Consiliul municipal are 101 membrii din rândul cărora se stabilește un comitet executiv format din 13 membrii. Stockholm are 18 districte conduse de un director.

Bugetul este unic la dispoziția primarului general.

 

COPENHAGA –DANEMARCA

Locuitori – 562,379 mii

Primarul este ales prin vot direct pe o perioadă de patru ani. Consiliul local are 31 de membri și este condus de un președinte . Copenhaga are 7 subdiviziuni conduse de primari aleși prin vot direct.

Bugetul este la nivelul municipalității dar și cele 7 districte au buget propriu.

 

HELSINKI – FINLANDA

Locuitori – 599,676 mii

Primarul este ales pe o perioadă de șapte ani de către consiliul general. Viceprimarii în număr de patru sunt numiți de către consiliul general. Nu există subdiviziuni administrative.

Bugetul aparține municipalității.

 

BRATISLAVA – SLOVACIA

Locuitori – 414,391 mii

Primarul general este ales prin vot pe aceeași listă cu primarii de district (sectoare) care aparțin aceluiași partid. Bratislava are opt districte. Districtele se ocupă de grădinițe, case sociale pentru vârstnici si școli primare.

Bugetul: există un singur buget si un  singur ordonator principal de credite.

 

PARIS –FRANȚA

Locuitori – 2,244 milioane

Primarul general este ales de către consilieri pe o perioadă de șase ani. Primarul are mai mulți viceprimari în limita a 30% din numărul total de consilieri. Consiliul orașului are 163 de persoane iar la cele 20 de subdiviziuni (arondismente) sunt 134 de consilieri. Primarul de arondisment se ocupă de administrarea creșelor, centrelor sportive și stadioane, elaborarea proiectelor, construcții sociale, stare civilă.

Bugetul este unic la dispoziția primarului general.

 

ROMA – ITALIA

Locuitori – 2,627

Primarul Romei este ales prin vot direct o dată la cinci ani. Roma are 20 de municipii (sectoare) conduse de un președinte numit de primarul general. Președinții de municipii gestionează probleme de stare civilă, asistență socială, școlară și sanitară.

Bugetul este unic la dispoziția primarului general.

 

VIENA – AUSTRIA

Locuitori – 1,741 milioane

Primarul Vienei este ales de consiliul local pe o durată de cinci ani. El îndeplinește in același timp și funcția de guvernator al landului. Viena are 23 de districte ( sectoare) care dispun de o autonomie relativ extinsă. Consilierii locali ai sectoarelor își aleg primarul fiecărui sector și sunt aleși pe o durată de cinci ani.

Bugetul autorităților publice se stabilesc de fiecare subdiviziune în mod independent.

 

MARDID – SPANIA

Locuitori – 3,165 milioane

Primarul general este ales prin vot direct pe o perioadă de patru ani. Madridul are 22 de districte (arondismente, sectoare) conduse de un președinte numit de primarul general.

Bugetul este unitar la nivelul municipalității și se aloca fiecărui district în funcție de numărul de locuitori.

 

PRAGA – CEHIA

Locuitori – 1.247 milioane

Primarul este ales de către consiliul municipal pe o perioadă de patru ani. Praga are un parlament local care are competență foarte mare. Consiliul municipal este alcătuit din 11 membrii ales de consiliul orășenesc care are 70 de membrii aleși de parlamentul local. Importanța sectoarelor este foarte mare.

Bugetul: Praga are 57 de sectoare metropolitene care gestionează fiecare în parte propriul bugetul.

 

BERLIN – GERMANIA

Locuitori – 3,502 milioane

Primarul orașului Berlin este șef al municipalității si Prim-ministru al landului Berlin. Primarul se alege pe o perioadă de patru ani. Berlinul are 12 districte municipale, ele nu au buget iar primarii subdiviziunilor se aleg de către consilierii locali.

Bugetul este centralizat.

 

AMSTERDAM – OLANDA

Locuitori – 779,808 mii

Primarul este numit de către Monarhia Olandei la sugestia consiliului general format din 45 de membrii aleși de către cetățeni. Amsterdamul are 29 de cartiere ( sectoare) conduse de președinți aleși.

Bugetul este administrat de consiliul general.

 

ATENA – GRECIA

Locuitori – 664,046 mii

Primarul general este ales prin vot direct. Atena are 7 subunități ( sectoare) conduse de președinți aleși de consilieri.

Bugetul este centralizat la dispoziția primarului general.

 

BRUXELLES – BELGIA

Locuitori – 1,139 milioane

Regiunea Bruxelles este condusă de un ministru-președinte desemnat de consiliul regiunii. Consiliul regiunii are statut de parlament. Guvernul regiunii Bruxelles este ales de parlament. Primarul municipiului este ales de către guvernul regiunii Bruxelles. Orașul are 19 comune (sectoare).

Bugetul este administrat de către cele 19 comune.

 

RIGA – LETONIA

Locuitori – 643,615 mii

Primarul este ales de consiliul orașului, are 5 sectoare conduse de către directori.

Bugetul este centralizat.

 

VILNIUS – LITUANIA

Locuitori – 535,246 mii

Primarul este ales de consiliu. Orașul are 21 de districte ( sectoare) conduse de către directori.

Bugetul este centralizat.

 

SOFIA – BULGARIA

Locuitori – 1,211 milioane

Primarul este ales prin vot direct. Orașul are 24 de districte conduse de primari locali.

Bugetul este centralizat si se administrează de către primarul general.

 

În concluzie majoritatea capitalelor europene (80%) primarul general are competențe majore și administrează bugetul în mod centralizat iar pentru sectoare bugetele sunt aprobate de consiliul general în funcție de competențele stabilite.

 

 

 

Vasile Gherasim