Zona metropolitana Bucuresti
Curriculum Vitae
Perspective Reale pentru Colegiul Numarul 7 Bacau
Proiect de lege
Proiect de lege - Legea zonei metropolitane
Proiect de lege final - ZMB
Studiu privind infiintarea ZMB
Harti si statistici
Organigrama ZMB
Linkuri utile
Proiecte in ZMB
Conferinta Universitatea Dimitrie Cantemir
Cercetari Socilologice in randul Primariilor
Ecologie
Stiri
Intrebari si Raspunsuri
BLOG
Contact

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru Proiectul de lege a Zonei Metropolitane Bucuresti

In contextul evolutiei cadrului legislativ actual, in care un rol extrem de semnificativ revine Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, unitatile administrativ-teritoriale au cunoscut o continua dezvoltare, demonstrand ca principiile autonomiei locale si descentralizarii se preteaza perfect realitatii administratiei publice locale din Romania. Tendinta de dezvoltare a fost sprijinita si prin reglementarea posibilitatii si dreptului acestora de a-si uni eforturile pentru a functiona mai eficient si pentru a raspunde mai bine si mai rapid nevoilor si cerintelor cetatenilor.

In acest context, Capitala Romaniei si unitatile administrativ-teritoriale din imediata apropiere a acesteia s-au dezvoltat intr-un ritm alert, determinand tot mai mult necesitatea abordarii lor mai degraba ca un intreg decat ca entitati de sine-statatoare. Aceasta abordare nu poate fi decat una de ordin metropolitan, intrucat ea raspunde cel mai bine necesitatilor de dezvoltare, fapt demonstrat si de experienta altor state care au promovat dezvoltarea metropolitana si care au obtinut rezultate de marca recunoscute si resimtite de cetateni.

Abordarea metropolitana poate fi privita ca o noua forma de guvernare la nivel local; ea impune actionarea asupra problemelor legate de competitivitate metropolitana, de revitalizare a orasului-Capitala, de valorificare maxima a resurselor de pe teritoriul zonei metropolitane, de dezvoltare in mod echilibrat a unitatilor administrativ-teritoriale componente si nu in ultimul rand, reformarea procesului de guvernare locala in sine.

Procesul de guvernare a zonelor metropolitane presupune o serie de provocari politice, economice, administrative si fiscale:
-         adaptarea la descentralizare administrativa si fiscala;
-         cresterea autonomiei locale concomitent cu reducerea treptata a disparitatilor fiscale intre zonele componente ale zonei metropolitane;
-         imbunatatirea accesului la investitiile de capital;
-         integrarea sectorului privat ca partener de investitii si furnizor de servicii pentru cetateni.

Abordarea metropolitana va produce rezultatele asteptate numai cu respectarea unor principii de baza care au in centru necesitatea existentei unei coerente si coordonari din punct de vedere functional si al obiectivelor care sa armonizeze particularitatile fiecarei entitati componente, necesitatea stimularii competitivitatii in paralel cu promovarea unui sistem de echitate, necesitatea asigurarii cheltuirii rationale a banilor cetatenilor si orientarii catre nevoile acestora mai ales prin stimularea implicarii lor in deciziile cu impact major asupra calitatii vietii lor.

Aceasta este abordarea pe care o alegem pentru stimularea dezvoltarii Capitalei Romaniei si a comunelor si oraselor din imediata sa apropiere. Alegem aceasta abordare pentru ca ea va duce la o recunoastere internationala si la un nivel de trai mai ridicat al cetatenilor sai. Importanta acestei abordari este cea care a determinat initiativa promovarii acestui proiect de lege menit sa reglementeze mecanismele de coordonare a Zonei Metropolitane Bucuresti, instrumentele de ordin financiar si institutional prin care aceasta sa-si atinga obiectivele, precum si serviciile pe care aceasta le va oferi cetatenilor sai.

Proiectul de lege nu abordeaza Zona Metropolitana Bucuresti ca o unitate administrativ-teritoriala in sine, ci ca un sistem complex de coordonare a resurselor si obiectivelor in vederea dezvoltarii sale din punct de vedere economic si social, pentru a asigura un nivel mai inalt de satisfactie a cetatenilor sai. Astfel, Z.M.B. va functiona ca o asociatie de dezvoltare intercomunitara, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, al carei regim juridic este reglementat mai puternic, la nivel de lege. Autoritatile deliberative si executive de la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale componente isi pastreaza autonomia locala asa cum aceasta este reglementata de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

In vederea asigurarii coordonarii eforturilor, armonizarii particularitatilor fiecarei unitati sau subdiviziuni administrativ-teritoriale componente, sunt reglementate infiintarea si mecanismele de functionare a Consiliului de Administratie a Zonei Metropolitane Bucuresti, organism colegial de conducere cu rol deliberativ alcatuit din reprezentanti ai Municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, ai comunelor, oraselor si judetelor care fac parte din Z.M.B. Puterea acestui organism este data de atributiile de coordonare care ii revin si care vizeaza urmatoarele aspecte:
-         aprobarea si monitorizarea politicilor si strategiei de dezvoltare metropolitana, planurilor de actiune aferente, precum si a politicii fiscale a Z.M.B.;
-         aprobarea si monitorizarea politicii de organizare si amenajare a teritoriului, de protectie a mediului si de dezvoltare urbanistica generala;
-         aprobarea criteriilor de incadrare in categoria obiectivelor de interes metropolitan;
-         infiintarea de servicii publice de interes metropolitan;
-         emiterea de avize de conformitate pentru acele hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente care au sau pot avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan;
-         aprobarea de reguli aplicabile pe teritoriul Z.M.B. in vederea asigurarii implementarii corespunzatoare a politicilor si strategiei de dezvoltare metropolitana.

Pentru indeplinirea corespunzatoare a rolului si responsabilitatilor care ii revin, Consiliul de Administratie a Zonei Metropolitane Bucuresti beneficiaza de un aparat tehnic format din specialisti si coordonat de un administrator public al carui prim rol este acela de a asigura corelarea politicii de dezvoltare cu politica fiscala si de investitii la nivelul Z.M.B.

In vederea asigurarii unei corelari eficiente intre politicile guvernamentale si politica de dezvoltare metropolitana, proiectul de lege reglementeaza infiintarea institutiei Guvernatorului. Acesta este reprezentantul Guvernului la nivelul Z.M.B., detine o functie de demnitate publica, cu rang de secretar de stat si isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, avand in coordonare un aparat de specialitate. Guvernatorul are responsabilitatea verificarii legalitatii hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie a Zonei Metropolitane Bucuresti.

Proiectul de lege reglementeaza, de asemenea, in mod detaliat modul de organizare si functionare a autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul Municipiului Bucuresti si al sectoarelor acestuia, precum si responsabilitatile ce revin autoritatilor deliberative ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente, in calitate de membre ale Zonei Metropolitane Bucuresti.

Pentru a asigura resursele si instrumentele necesare indeplinirii rolului si obiectivelor Zonei Metropolitane Bucuresti, proiectul de lege cuprinde reglementari cu privire la bugetul si patrimoniul Z.M.B. – sursele de finantare a interventiilor metropolitane, regulile ce guverneaza administrarea bunurilor aflate in proprietatea privata a Z.M.B. si efectuarea de lucrari publice la nivelul acesteia.

Unul din centrele de greutate ale proiectului de lege are in vedere serviciile de interes metropolitan; unele dintre aceste servicii au fost deja identificate de initiatori, determinarea celorlalte fiind responsabilitatea Consiliului de Administratie a Zonei Metropolitane Bucuresti care are obligatia definirii criteriilor in functie de care se pot determina obiectivele de interes metropolitan sau care pot influenta acest interes. Pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate din punct de vedere economic, al infrastructurii, social la nivelul Z.M.B., consideram ca trebuie abordate metropolitan aspectele privind infrastructura principala, transportul public de calatori, institutiile de cultura importante, serviciile de administrare a parcurilor, universitatile etc.


 

PROIECT

L E G E A
Zonei Metropolitane Bucuresti

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1)Prezenta lege reglementeaza regimul juridic al Zonei Metropolitane Bucuresti, denumita in continuare in cuprinsul prezentei legi Z.M.B., organizarea si functionarea acesteia si a autoritatilor administratiei publice constituite la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente.
(2) Delimitarea teritoriala a Z.M.B este prevazuta in Anexa 1 care este parte integranta a prezentei legi.

Art. 2. - (1) Z.M.B. cuprinde Centrul Metropolitan Bucuresti si Zona Premetropolitana Bucuresti, denumite in continuare in cuprinsul prezentei legi C.M.B., respectiv Z.P.B..
(2) Centrul Metropolitan Bucuresti reprezinta teritoriul actual al Municipiului Bucuresti si este delimitat in 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
(3) Zona Premetropolitana Bucuresti este constituita din unitatile administrativ-teritoriale din imediata apropiere a Centrului Metropolitan Bucuresti. Unitatile administrativ-teritoriale componente sunt cuprinse in Anexa 2 care este parte integranta a prezentei legi.
(4) Orice unitate administrativ-teritoriala din imediata apropiere a C.M.B., care nu este cuprinsa in Anexa 2, poate participa la Z.M.B. cu acordul consiliului sau local, exprimat prin hotarare a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 36 si 46. Noua componenta a Z.M.B. va fi reflectata in completarea Anexei 2 care se va publica, prin grija Guvernatorului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
(5) In intelesul prezentei legi, prin unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. se inteleg comunele si orasele din imediata apropiere a C.M.B. si judetele din care acestea fac parte, municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia.

Art. 3. - (1) Zona Metropolitana Bucuresti este persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, constituita pe baza acordului expres al autoritatilor deliberative de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente, in conditiile legii.
(2) Autoritatile deliberative si executive de la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale componente isi pastreaza autonomia locala, in conditiile legii.

Art. 4. - La nivelul Zonei Metropolitane Bucuresti se infiinteaza si functioneaza Consiliul de Administratie a Zonei Metropolitane Bucuresti, organism colegial deliberativ si Guvernatorul Zonei Metroplitane Bucuresti, numit de Primul Ministru al Romaniei.

Art. 5. - (1) Zona Metropolitana Bucuresti se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
a) principiul legalitatii;
b) principiul complementaritatii si parteneriatului, potrivit caruia organismele constituite la nivelul Z.M.B. si autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente colaboreaza in vederea realizarii obiectivelor strategice de dezvoltare metropolitana, in limitele competentelor lor si in interesul cetatenilor din cadrul Z.M.B.;
c) principiul transparentei decizionale, potrivit caruia C.A.Z.M.B. si Guvernatorul acesteia au obligatia de a informa cetatenii Z.M.B. asupra problemelor care urmeaza a fi rezolvate si de a crea posibilitatea participarii acestora la luarea deciziilor, in conditiile legii;
d) principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes metropolitan deosebit;
e) principiul responsabilitatii organismelor constituite la nivelul Z.M.B;
f) principiul echitatii, potrivit caruia organismele constituite la nivelul Z.M.B. trebuie sa opereze din punct de vedere institutional si financiar in vederea atingerii unui nivel cat mai inalt de echitate si egalitate de oportunitati intre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente si grupurile sociale din cadrul Z.M.B.;
g) principiul probitatii fiscale, potrivit caruia organismele constituite la nivelul Z.M.B. si autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente trebuie sa aiba in vedere atingerea unei proportionalitati intre costurile serviciilor publice prestate la nivelul Z.M.B. si beneficiile cetatenilor;
h) principiul orientarii catre interesul public, potrivit caruia sistemul organizatoric de la nivelul Z.M.B. trebuie sa raspunda nevoilor populatiei; promovarea unei abordari inter-sectoriale si nu a unei abordari bazate exclusiv pe divizari sectoriale punctuale care ar perpetua birocratia;
i) principiul specializarii, potrivit caruia unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. pot transfera catre Z.M.B. unele activitati specifice care intra in sfera lor de competenta, cu acordul autoritatilor lor deliberative; activitatile care au sau pot avea influenta asupra interesului metropolitan pe care autoritatile locale nu le pot opera singure, se pot delega Z.M.B., pe probleme punctuale care se decid in consens de catre C.A.Z.M.B., ramanand ca activitatile cu impact local mai restrans, din cadrul acelorasi competente, sa ramana in continuare in responsabilitatea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale componente a Z.M.B.;
j) principiul coeziunii economice si sociale, potrivit caruia unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. vor sustine promovarea unei dezvoltari generale armonioase a zonei, in vederea formarii unui teritoriu unitar, coeziv si competitiv;
k) principiul subsidiaritatii, potrivit caruia in cadrul unei administratii de calitate si eficiente, exercitarea competentelor revine autoritatii administratiei publice locale situate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean si care dispune de capacitate administrativa necesara.
(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza in conditiile legii si nu poate aduce atingere caracterului de stat national, suveran, unitar si indivizibil al Romaniei.

 

CAPITOLUL II
Organismele care functioneaza la nivelul Zonei Metropolitane Bucuresti

Sectiunea 1
Consiliul de Administratie a Zonei Metroplitane Bucuresti

Art. 6. - (1) Consiliul de Administratie a Zonei Metropolitane Bucuresti, denumit in cuprinsul prezentei legi, C.A.Z.M.B., reprezinta organismul deliberativ al Z.M.B.si este compus din maxim 95 membrii, reprezentanti ai unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente, desemnati prin hotarare de fiecare consiliu local al comunelor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti componente, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. C.A.Z.M.B. cuprinde si reprezentanti ai municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, desemnati prin hotarare de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de Consiliul Judetean Ilfov, la propunerea Primarului General sau a presedintelui consiliului judetean ori la propunerea consilierilor generali sau a celor judeteni, dupa caz.
(2) Componenta C.A.Z.M.B este urmatoarea:
a) 25 reprezentanti din partea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
b) cate 4 reprezentanti din partea fiecarui consiliu local de sector;
c) 6 reprezentanti din partea Consiliului judetean Ilfov;
d) cate un reprezentant din partea fiecarui consiliu local de la nivelul judetului ilfov care reprezinta o unitate administrativ-teritoriala componenta a Z.M.B;
(3) In cazul in care Z.M.b se extinde prin participarea, in conditiile art.2 alin. (4) si a altor unitati administrativ –teritoriale, fiecare din consiliile locale care le reprezinta, va desemna cate un reprezentant in C.A.Z.M.B cu respectarea prevederilor alin.(1).De asemenea ,fiecare din consiliile judetene din care acestea fac parte va desemna reprezentantii sai in C.A.Z.M.B. cu respectarea prevederilor alin. (1) astfel:
a) cate un reprezentant, daca unitatile administrativ- teritoriale de pe teritoriul judetului respectiv care participa la Z.M.B. acopera mai putin de 25% din populatia judetului;
b) cate 2 reprezentanti, daca unitatile administrativ- teritoriale de pe teritoriul judetului respectiv care participa la Z.M.B. acopera intre 25% si 50 % din populatia judetului;
c) cate 4 reprezentanti, daca unitatile administrativ- teritoriale de pe teritoriul judetului respectiv care participa la Z.M.B. acopera intre 50% si 75 % din populatia judetului;
d) cate 6 reprezentanti, daca unitatile administrativ- teritoriale de pe teritoriul judetului respectiv care participa la Z.M.B. acopera intre 75% si 100 % din populatia judetului;
(4) In situatia prevazuta la alin (3) , numarul membrilor C.A.Z.M.B se va suplimenta, prin ordinul Guvernatorului, cu respectarea proportionalitatii de reprezentare intre:
a) Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale de sector;
b) Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale de sector, pe de o parte si consiliile locale si consiliile judetene de la nivelul Z.P.B ,pe de alta parte.
(5) Ordinul Guvernatorului de suplimentare a numarului membrilor C.A.Z.M.B se va publica, in termen de 5 zile de la emiterea sa, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
            (6)Reprezentantii unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in C.A.Z.M.B. pot fi consilieri locali sau judeteni, dupa caz, ori alte persoane desemnate de autoritatile deliberative. Membrii C.A.Z.M.B. trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata economice, administrative, juridice, sociologice sau de urbanism.

Art. 7. - (1) Mandatul membrilor C.A.Z.M.B. este de 4 ani si poate fi reinnoit o singura data.
(2) In cazul in care la nivelul oricareia dintre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente, se organizeaza noi alegeri ca urmare a incetarii activitatii consiliului local, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Consiliului Judetean Ilfov sau altui consiliu judetean reprezentat in C.A.Z.M.B. dupa caz, autoritatea deliberativa nou aleasa va desemna prin hotarare, reprezentantii sai in C.A.Z.M.B., cu respectarea prevederilor art. 6.
(3) Mandatul de membru in C.A.Z.M.B. inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
a) demisie;
b) pierderea calitatii de consilier local, respectiv judetean in situatia in care membrul C.A.Z.M.B. detinea aceasta calitate in cadrul autoritatii deliberative a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale componente pe care o reprezinta;
c) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
d) punerea sub interdictie judecatoreasca;
e) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale C.A.Z.M.B.;
f) incompatibilitate;
g) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
h) retragerea mandatului de reprezentare de catre autoritatea deliberativa care l-a desemnat;
j) pierderea drepturilor electorale;
k) deces.
(4) Incetarea de drept a mandatului de membru al C.A.Z.M.B. se constata de catre consiliu, prin hotarare, la propunerea presedintelui sau a oricarui membru al C.A.Z.M.B..
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) lit. e) si g), hotararea C.A.Z.M.B. poate fi atacata de membrul C.A.Z.M.B., la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila. 
(6) In cazul in care mandatul unui membru al C.A.Z.M.B. inceteaza, autoritatea deliberativa de la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe care acesta o reprezinta, va desemna un nou reprezentant in C.A.Z.M.B., cu respectarea prevederilor art. 6.

Art. 8. - (1) Calitatea de membru al C.A.Z.M.B. este incompatibila cu:
a)      functia de primar, viceprimar, presedinte sau vicepresedinte de consiliu judetean in unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente;
b)      functia de guvernator sau prefect;
c)      calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul tehnic al C.A.Z.M.B., in aparatul de specialitate al primarilor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente, in aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ilfov sau al altui consiliu judetean reprezentat in C.A.Z.M.B. ori in aparatul de specialitate al Guvernatorului Z.M.B.;
d)     functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome si societatile comerciale de interes local, judetean sau metropolitan, infiintate sau aflate in subordinea autoritatilor deliberative ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ori la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala componenta a Z.M.B.;
e)      functia de presedinte sau de secretar la adunarile generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala de interes local, judetean sau metropolitan ori la o societate comerciala de interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea/subdiviziunea administrativ teritoriala componenta a Z.M.B.;
f)       functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care detine filiale in unitatea/subdiviziunea administrativteritoriala componenta a Z.M.B.;
g)      calitatea de deputat sau senator;
h)      functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora.
(2) Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale membrului C.A.Z.M.B. detin calitatea de actionar semnificativ la unul dintre agentii economici prevazuti la alin. (1).
(3) In cazurile in care se constata situatii de incompatibilitate, se aplica prevederile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
(4) Salarizarea membrilor C.A.Z.M.B. se asigura de la bugetul Z.M.B. si se face potrivit grilei de salarizare aplicabile membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 9. - C.A.Z.M.B. reprezinta organismul de conducere a Z.M.B. si exercita urmatoarele atributii principale:
a)      alege din randul membrilor sai un presedinte si doi vicepresedinti al caror mandat este de 2 ani si poate fi reinnoit;
b)      aproba, la propunerea presedintelui, Statutul si Regulamentul de organizare si functionare al Z.M.B., precum si Regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii al aparatului sau tehnic;
c)      incheie acte juridice in numele si pe seama Z.M.B. si reprezinta Z.M.B. in relatiile cu tertii;
d)     colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente pentru determinarea prioritatilor de dezvoltare metropolitana;
e)      analizeaza si aproba politicile si strategia de dezvoltare metropolitana, planurile de actiune aferente, precum si politica fiscala a Z.M.B.;
f)       monitorizeaza si evalueaza implementarea politicilor si strategiei de dezvoltare metropolitana, aproba setul de indicatori de performanta necesari in procesul de monitorizare si evaluare periodica, aproba rapoartele de monitorizare si evaluare;
g)      aproba, in urma consultarii autoritatilor de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului, de protectie a mediului si de dezvoltare urbanistica generala, aproba documentatiile necesare pentru lucrarile de investitii la nivel metropolitan si urmareste modul de realizare a acestora;
h)      aproba, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, reguli aplicabile pe teritoriul Z.M.B. in vederea asigurarii implementarii corespunzatoare a politicilor si strategiei de dezvoltare metropolitana;
i)        aproba criteriile de incadrare in categoria obiectivelor de interes metropolitan, precum si criteriile de identificare a hotararilor autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente care au sau pot avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan;
j)        emite avize de conformitate pentru acele hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente care au sau pot avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan;
k)      hotaraste infiintarea de servicii publice de interes metropolitan, aproba regulamentul de organizare si functionare, precum si bugetul acestora, numeste, elibereaza din functie sau, dupa caz, sanctioneaza, in conditiile legii, pe conducatorii acestora;
l)        exercita, in numele Z.M.B., toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;
m)    aproba criteriile, procedurile si atributiile specifice pentru numirea administratorului public care coordoneaza aparatul tehnic al C.A.Z.M.B., numeste si elibereaza din functie administratorul public, aproba contractul de management pe baza caruia acesta isi desfasoara activitatea si stabileste nivelul de salarizare a acestuia;
n)      administreaza bunurile aflate in proprietatea privata a Z.M.B. si hotaraste, in conditiile legii, achizitionarea, instrainarea si inchirierea acestora;
o)      aproba programele de investitii pentru dezvoltarea Z.M.B.;
p)      aproba, la propunerea presedintelui, proiectul bugetului Z.M.B., imprumuturile, virarile de credite, rectificarile bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
q)      aproba majorarea cotei anuale cu care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente contribuie la bugetul Z.M.B.;
r)       aproba tarifele si/sau taxele percepute pentru prestarea serviciilor publice de interes metropolitan;
s)       aproba acordarea de granturi unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente pentru finantarea proiectelor acestora care au sau pot avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan;
t)       hotaraste, in conditiile legii, si angajeaza Z.M.B. in relatiile de cooperare sau asociere cu institutii similare din tara si din strainatate, in vederea promovarii intereselor comune, precum si cu alte foruri a caror participare este necesara in vederea obtinerii de finantari nerambursabile si rambursabile, destinate realizarii unor obiective de interes metropolitan;
u)      exercita orice alte atributii prevazute de prezenta lege si de Statutul si Regulamentul de organizare si functionare a Z.M.B.;
v)      exercita atributiile pe care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente decid sa le delege catre Z.M.B. in cazul activitatilor cu impact si aplicabilitate la nivelul Z.M.B. pe care autoritatile publice respective nu le pot opera singure;

Art. 10. - (1) C.A.Z.M.B. se intruneste in sedinte ordinare lunar, la convocarea presedintelui sau. C.A.Z.M.B. se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea presedintelui sau ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
(2) Convocarea C.A.Z.M.B. se face in scris, prin intermediul aparatului sau tehnic, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie membrilor C.A.Z.M.B. materialele inscrise pe ordinea de zi. Convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei
(3) Ordinea de zi a sedintei C.A.Z.M.B. se aduce la cunostinta locuitorilor de pe teritoriul Z.M.B. prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art. 11. - (1) Sedintele C.A.Z.M.B. sunt publice si se desfasoara legal in prezenta majoritatii membrilor C.A.Z.M.B. in functie.
(2) Prezenta membrilor C.A.Z.M.B. la sedinta este obligatorie. Cazurile in care absenta este motivata se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Z.M.B.
(3) Sedintele C.A.Z.M.B. sunt conduse de presedintele acestuia. In cazul in care presedintele nu poate participa la sedinta, este desemnat un presedinte de sedinta cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(4) Dezbaterile din sedintele C.A.Z.M.B., precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare membru se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele C.A.Z.M.B. sau de presedintele de sedinta, dupa caz. 
(5) La inceputul fiecarei sedinte, presedintele C.A.Z.M.B. sau presedintele de sedinta, dupa caz, supun spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Membrii C.A.Z.M.B. au dreptul ca, in cadrul sedintei, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.
(6) In termen de 15 zile de la terminarea sedintei, hotararile adoptate in cadrul acesteia, precum si procesul-verbal al sedintei anterioare se afiseaza pe pagina de internet a Z.M.B.
(7) La lucrarile C.A.Z.M.B. pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, Guvernatorul, prefectii, primarii unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B., presedintii consiliilor judetene reprezentate in C.A.Z.M.B. sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente, in problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de presedintele C.A.Z.M.B..

            Art. 12. - (1) In exercitarea atributiilor sale, C.A.Z.M.B. adopta hotarari cu caracter normativ sau individual, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a Z.M.B. cere o alta majoritate.
(2) Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei C.A.Z.M.B. nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul de specialitate al aparatului sau tehnic; raportul de specialitate trebuie elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului. Daca rapoartele nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.
(3) Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor membrul C.A.Z.M.B. care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial sau un alt interes personal in problema supusa dezbaterilor C.A.Z.M.B. In aceste situatii membrii C.A.Z.M.B. sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva. Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(4) Hotararile vor fi semnate de presedintele C.A.Z.M.B. sau de presedintele de sedinta, dupa caz, si contrasemnate de seful biroului juridic din cadrul aparatului tehnic al C.A.Z.M.B. In cazul in care presedintele sau presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze, hotararea C.A.Z.M.B. se semneaza de 5 membrii ai C.A.Z.M.B.
(5) Seful biroului juridic din cadrul aparatului tehnic al C.A.Z.M.B. nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune in scris si va expune C.A.Z.M.B. opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.
(6) Seful biroului juridic din cadrul aparatului tehnic al C.A.Z.M.B. va comunica hotararile C.A.Z.M.B. Guvernatorului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
(7) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii. Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre Guvernator.
(8) Hotararile C.A.Z.M.B. sunt obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B.
(9) Hotararile adoptate de C.A.Z.M.B. cu incalcarea dispozitiilor alin. (3) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.

Art. 13. - (1) C.A.Z.M.B. se dizolva de drept in cazul in care nu se intruneste timp de doua luni consecutiv sau in cazul in care nu a adoptat nicio hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive.
(2) In termen de 30 de zile de la dizolvarea C.A.Z.M.B., un nou consiliu va fi constituit cu respectarea prevederilor art. 6.

Art. 14. - (1) Presedintele C.A.Z.M.B. este ales din randul membrilor acestuia, pentru un mandat de 2 ani, prin vot deschis al majoritatii acestora. Mandatul presedintelui poate fi reinnoit.
(2) Eliberarea din functie a presedintelui se face de catre C.A.Z.M.B. la propunerea motivata a unei treimi din numarul membrilor C.A.Z.M.B., prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii acestora.
(3) Presedintele are urmatoarele atributii principale:
a)      conduce sedintele C.A.Z.M.B. si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a lucrarilor acestora;
b)      semneaza hotararile C.A.Z.M.B. si urmareste modul de aducere la indeplinire a acestora;
c)      propune spre aprobarea C.A.Z.M.B. Statutul si Regulamentul de organizare si functionare al Z.M.B., precum si Regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii al aparatului sau tehnic;
d)     propune spre aprobarea C.A.Z.M.B. proiectul bugetului Z.M.B., imprumuturile, virarile de credite, rectificarile bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
e)      semneaza, in numele Z.M.B. contractul de management pe baza caruia isi desfasoara activitatea administratorul public;
f)       reprezinta C.A.Z.M.B. in relatiile cu celelalte autoritati ale administratiei publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie;
g)      urmareste intocmirea unui raport anual de activitate al C.A.Z.M.B.;
h)      indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, precum si de Statutul si Regulamentul de organizare si functionare al Z.M.B..
(4) Presedintele C.A.Z.M.B. indeplineste si alte atributii prevazute de lege, de Regulamentul de organizare si functionare a Z.M.B., precum si alte atributii stabilite de consiliu.

Art. 15. - (1) In vederea fundamentarii hotararilor C.A.Z.M.B. si elaborarii documentelor necesare acestuia pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 9, se constituie aparatul tehnic al C.A.Z.M.B. care are urmatoarele atributii principale:
a)      elaboreaza politicile si strategia de dezvoltare metropolitana, planurile de actiune aferente, precum si politica fiscala a Z.M.B.;
b)      elaboreaza setul de indicatori de performanta necesari in procesul de monitorizare si evaluare periodica a politicilor, strategiei de dezvoltare metropolitana si a planurilor de actiune aferente, elaboreaza metodologia si rapoartele de monitorizare si evaluare;
c)      elaboreaza proiectele de organizare si amenajare a teritoriului, de protectie a mediului si de dezvoltare urbanistica generala, precum si documentatiile necesare pentru lucrarile de investitii la nivel metropolitan;
d)     elaboreaza programele de investitii pentru dezvoltarea Z.M.B.;
e)      acorda asistenta tehnica unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. in vederea elaborarii de proiecte care au sau pot avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan, pentru obtinerea de granturi de la bugetul Z.M.B.;
f)       intocmeste proiectul de buget al Z.M.B. care va fi supus spre adoptare C.A.Z.M.B.;
g)      elaboreaza documente care stau la baza fundamentarii hotararilor C.A.Z.M.B., precum si rapoarte de specialitate care trebuie sa insoteasca obligatoriu proiectele de hotarari ale C.A.Z.M.B.;
h)      verifica legalitatea proiectelor de hotarari care sunt supuse spre aprobare C.A.Z.M.B.; avizul de legalitate este acordat de catre seful biroului juridic din cadrul aparatului tehnic;
i)        asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor C.A.Z.M.B.;
j)        asigura intretinerea si actualizarea paginii de internet a Z.M.B.;
k)      indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de Statutul si Regulamentul de organizare si functionare al Z.M.B., precum si de propriul sau Regulament de organizare si functionare.
(2) Personalul angajat in cadrul aparatului tehnic al C.A.Z.M.B. isi desfasoara activitatea pe baza de contract individual de munca.
(3) Aparatul tehnic al C.A.Z.M.B. este coordonat de un administrator public care raspunde de buna sa functionare si care se bucura de stabilitate in functie. Administratorul public coordoneaza in mod direct realizarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a) – d) si f), precum si activitatea conducatorilor serviciilor publice de interes metropolitan prevazute la art. 9 lit. k). Administratorul public asigura dialogul social cu societatea civila, cu mediul economic si de afaceri.

Sectiunea a 2-a
Guvernatorul Zonei Metroplitane Bucuresti

Art. 16. - (1) Guvernatorul este reprezentantul Guvernului la nivelul Z.M.B. In exercitarea atributiilor sale, Guvernatorul este ajutat de prefectul municipiului Bucuresti, corespunzator Centrului Metropolitan Bucuresti, de prefectul judetului Ilfov si al celorlalte judete reprezentate in C.A.Z.M.B., corespunzator Zonei Premetropolitane Bucuresti.
(2) Guvernatorul detine o functie de demnitate publica, cu rang de secretar de stat. Numirea si eliberarea din functie a Guvernatorului se fac prin decizia Primului-ministru.
(3) Guvernatorul isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative. In vederea realizarii atributiilor sale, Guvernatorul coordoneaza un aparat de specialitate constituit la nivel de directie generala, a carui structura si atributii se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) Poate fi numita in functia de guvernator numai o persoana care are studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor juridice, economice sau administrative.

Art. 17. - (1) Pe durata exercitarii mandatului, raportul de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu la institutiile publice, regiile autonome, companiile si societatile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat sau care vizeaza functii incompatibile cu statutul de Guvernator, se suspenda de drept.
(2) Functia de guvernator este incompatibila cu:
a)      calitatea de deputat sau senator;
b)      functia de primar sau viceprimar, primar general sau viceprimar al Municipiului Bucuresti;
c)      functia de consilier local sau consilier judetean;
d)     functia de prefect;
e)      functia de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;
f)       functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau de cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice;
g)      functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. e);
h)      functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. e);
i)        functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
j)        calitatea de comerciant persoana fizica sau cea prin care se exercita o profesiune liberala;
k)      calitatea de membru al unui grup de interes economic;
l)        functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
(3) Guvernatorul poate exercita functii sau activitati in domeniul didactic universitar, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.

Art. 18. - (1) In calitate de reprezentant al Guvernului, Guvernatorul vegheaza ca activitatea C.A.Z.M.B. sa se desfasoare in conformitate cu prevederile legii.
(2) Intre guvernator, pe de o parte, C.A.Z.M.B. si Presedintele acestuia si consiliile locale si primari, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

Art. 19. - (1) Guvernatorul, ca reprezentant al Guvernului, indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura realizarea intereselor nationale, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si hotararilor guvernului si a celorlalte acte normative la nivelul Z.M.B.;
b) exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de C.A.Z.M.B., cu exceptia actelor de gestiune curenta;
c) coordoneaza aplicarea programelor de dezvoltare metropolitana elaborate de Guvern si a politicilor de integrare europeana, cu accent pe legislatia si practicile europene cu privire la zonele metroplitane;
d) prezinta anual Guvernului un raport asupra stadiului realizarii obiectivelor din programele de dezvoltare metropolitana elaborate de Guvern si din politica si strategiile de dezvoltare metropolitana aprobate de C.A.Z.M.B., precum si in legatura cu controlul exercitat asupra legalitatii actelor C.A.Z.M.B.;
             e) asigura comunicarea C.A.Z.M.B cu Guvernul si ministerele de resort pentru aplicarea programului de guvernare la nivel metropolitan;
f) urmareste completarea si actualizarea Anexei 2 cu unitatile administrativ-teritoriale care participa la Z.M.B. in conditiile art. 2 alin. (4) si se ingrijeste de publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, in termen de 10 zile de la adoptarea de catre acestea a hotararii de participare la Z.M.B.;
g) emite ordine privind suplimentarea numarului de membrii ai C.A.Z.M.B in conditiile art 6 alin. (3) si se ingrijeste de publicarea acestora in termen de 5 zile de la emiterea lor in monitorul Oficial al Romaniei,Partea I
 (2) Guvernatorul indeplineste si alte atributii prevazute de lege si de alte acte normative, precum si insarcinarile date de Guvern.

Art. 20. - Guvernatorul are urmatoarele atributii in domeniul procesului de integrare europeana la nivelul Z.M.B.:
a) exercita presedintia Consiliului de dezvoltare regionala constituit la nivelul Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala;
b) coordoneaza si monitorizeaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate de catre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia catre agentii economici si institutiile publice din cadrul Z.M.B.;
c) elaboreaza si propune spre adoptare organismelor abilitate proiecte si strategii de aderare la Reteaua Zonelor Metropolitane METREX; reprezinta Z.M.B. in cadrul reuniunilor internationale privind dezvoltarea zonelor metropolitane;
d) prezinta trimestrial cetatenilor Z.M.B. un raport privind evolutia procesului de integrare europeana la nivelul Z.M.B. si asigura dialogul social pe problemele integrarii europene cu agentii economici, institutiile publice si organizatiile neguvernamentale interesate;
f) urmareste transpunerea reglementarilor comunitare in actele administrative cu caracter normativ emise de autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. si de C.A.Z.M.B..

Art. 21. – (1) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, Guvernatorul emite ordine cu caracter normativ sau individual, in conditiile legii.
(2) Ordinele Guvernatorului care contin dispozitii normative devin executorii numai dupa ce au fost aduse la cunostinta publica sau de la data comunicarii, in celelalte cazuri.
(3) Ordinele cu caracter normativ se comunica de indata Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(4) In absenta Guvernatorului, atributiile acestuia vor fi exercitate de unul din prefectii de la nivelul Z.M.B., desemnat printr ordin al Guvernatorului.

Art. 22. - (1) Ca urmare a exercitarii controlului asupra legalitatii actelor adoptate sau emise de C.A.Z.M.B., Guvernatorul poate ataca in fata instantei de contencios administrativ aceste acte in termen de 30 de zile de la comunicare, daca le considera ilegale, dupa indeplinirea procedurii prevazute de lege, cu exceptia celor de gestiune curenta. Actiunea prin care Guvernatorul sesizeaza instanta de judecata este scutita de taxa de timbru. Actul atacat in totalitate sau prevederile din continutul unui act atacat se suspenda de drept in momentul introducerii actiunii.
(2) Guvernatorul raspunde, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, la cererea C.A.Z.M.B., in cazul in care instanta de contencios administrativ hotaraste ca actul administrativ emis de acesta a fost atacat de Guvernator in mod abuziv.

Art. 23. - (1) In exercitarea atributiei de verificare a legalitatii actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B., prefectii verifica indeplinirea de catre acestea a obligatiei referitoare la solicitarea de avize de conformitate din partea C.A.Z.M.B.. Prefectii verifica daca actele administrative pot intra sub incidenta criteriilor prevazute la art. 9 lit. i).
(2) In cazul in care un act administrativ care are sau poate avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan a fost emis fara avizul de conformitate, efectele acestuia se suspenda pana la emiterea avizului. Suspendarea se constata de catre instanta de contencios administrativ in termen de 30 de zile de la data introducerii actiunii de catre prefect.
(3) In cazul in care actul administrativ in cauza nu primeste avizul de conformitate, acesta este nul de drept; hotararea C.A.Z.M.B. privind respingerea acordarii avizului se comunica atat prefectului, cat si autoritatii emitente a actului administrativ in cauza in termen de 3 zile. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ in termen de 30 de zile de la data introducerii actiunii de constatare a nulitatii de catre prefect; acesta are obligatia introducerii actiunii in termen de 3 zile de la comunicare.
(4) Prefectii informeaza lunar Guvernatorul cu privire la situatia actelor administrative prevazute la alin. (1).

 

CAPITOLUL III
Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B.

Sectiunea 1
Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B.
de la nivelul Centrului Metropolitan Bucuresti

Art. 24. - (1) Centrul Metropolitan Bucuresti este constituit din municipiul Bucuresti. Municipiul Bucuresti este organizat in 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
(2) Sectoarele municipiului Bucuresti au cate un primar si un viceprimar, iar municipiul Bucuresti are un primar general si 2 viceprimari.
(3) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de presedintele Tribunalului Bucuresti, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

Art. 25. - Autoritatile administratiei publice locale din municipiul Bucuresti sunt Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor, ca autoritati deliberative, precum si primarul general al municipiului Bucuresti si primarii sectoarelor, ca autoritati executive, alese in conditiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 26. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie, functioneaza si pot fi dizolvate in conditiile prevazute de dispozitiile pentru consiliile locale prevazute de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, care se aplica in mod corespunzator.
(2) Pentru asigurarea complementaritatii actiunilor intreprinse la nivelul municipiului Bucuresti,consiliile locale de sector pot exercita urmatoarele atributii numai in baza imputernicirii exprese date prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti:
a)avizarea de studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regionala si zonala, in conditiile legii, care trebuie supuse spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
b)      aprobarea bugetului local, imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare; aprobarea contului de inchiriere a exercitiului bugetar; stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
c)      aprobarea, la propunerea primarului , in conditiile legii, a organigramei, statului de functii, numarului de personal si regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate si ale serviciilor publice de interes local;

          
d)      administrarea, in conditiile legii, a bunurilor proprietate publica sau privata a municipiului, de pe raza sectorului;
            e)     concesionarea sau inchirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, in condiile legii;
f)     infiintarea de institutii, societati comerciale si servicii publice; instituirea, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, a normelor de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice, precum si pentru societatile comerciale pe care le infiinteaza sau care se afla sub autoritatea lor; numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor institutiilor publice si ai serviciilor publice de interes local;
g)   cooperarea sau asocierea cu autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
h)cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.
(3) Consiliile locale ale sectoarelor exercita si alte atributii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 27. - Consiliul General al Municipiului Bucuresti se constituie, functioneaza si indeplineste atributiile prevazute de dispozitiile pentru consiliile locale prevazute de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 28. – (1) In calitate de autoritati deliberative ce reprezinta unitati administrativ-teritoriale componente ale Zonei Metropolitane Bucuresti, consiliile locale de sector si Consiliul General al Municipiului Bucuresti indeplinesc si urmatoarele atributii:
a)      adopta hotarari privind acordul de participare la Zona Metropolitana Bucuresti, de desemnare a reprezentantilor lor in C.A.Z.M.B. sau de retragere a mandatului de reprezentare al acestora in cazurile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Z.M.B.;
b)      adopta hotarari privind participarea anual, cu o cota de cel putin 1% din veniturile proprii la bugetul Z.M.B. sau cu cota stabilita de C.A.Z.M.B. in conditiile art. 9 lit. q), precum si privind alocarea altor contributii de la bugetele locale pentru bugetul Z.M.B.;
c)      solicita avize de conformitate de la C.A.Z.M.B. pentru acele hotarari care au sau pot avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan in functie de criteriile prevazute la art. 9 lit. i);
d)     adopta hotarari prin care isi exprima acordul cu privire la politicile si strategia de dezvoltare metropolitana, precum si planurile de actiune aferente si se supun atat acestora, cat si regulilor si hotararilor adoptate in aplicarea acestor politici si strategii;
e)      hotarasc darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a municipiului sau sectorului dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii, precum si vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a municipiului sau sectorului, dupa caz, catre Z.M.B.;
f)       elaboreaza proiecte care au sau pot avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan in vederea accesarii de fonduri finantate din bugetul Z.M.B. pe care le supun spre analiza C.A.Z.M.B.;
g)      pun la dispozitia C.A.Z.M.B. si a Guvernatorului orice date solicitate de acestia in vederea fundamentarii hotararilor;
h)      hotarasc asupra delegarii catre C.A.Z.M.B. a acelor competente care privesc obiective de interes metropolitan;
i)        alte atributii stabilite de lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Z.M.B.
(2) Hotararea de retragere a mandatului de reprezentare prevazuta la alin. (1) lit. a) poate fi atacata de membrul C.A.Z.M.B., la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
(3) Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul municipiului Bucuresti si a sectoarelor acestuia au drept de initiativa si pot propune C.A.Z.M.B. domenii si prioritati de dezvoltare care pot avea influenta asupra dezvoltarii Zonei Metropolitane Bucuresti in ansamblu.

Art. 29. - (1) Primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza in conditiile prevazute de dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor si indeplinesc atributiile stabilite de lege pentru acestia, cu exceptia celor referitoare la consultarea populatiei prin referendum, organizat pentru solutionarea problemelor locale de interes deosebit, si la masurile prevazute de lege pentru desfasurarea adunarilor publice, care se exercita numai de primarul general al municipiului Bucuresti.
(2) Primarilor si viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucuresti li se aplica in mod corespunzator dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu privire la suspendare si demitere.
(3) Primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti functioneaza si indeplinesc atributiile prevazute de dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor, care se aplica in mod corespunzator.
(4) Primarului general si viceprimarilor municipiului Bucuresti li se aplica in mod corespunzator dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu privire la suspendare si demitere.

Art. 30. - Secretarilor sectoarelor municipiului Bucuresti si secretarului general al municipiului Bucuresti le sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile Capitolului X din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

Art. 31. - Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii si pentru autoritatile administratiei publice locale organizate in sectoarele municipiului Bucuresti.

Art. 32. - (1) Primarul general al municipiului Bucuresti impreuna cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti se intrunesc cel putin o data pe luna, la convocarea primarului general sau la propunerea a cel putin 3 primari de sectoare. La sedinte se analizeaza modul in care sunt duse la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile cu caracter normativ ale primarului general si se prezinta informari reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avandu-se in vedere corelarea unor activitati necesare in vederea bunei functionari a administratiei municipiului Bucuresti. La sedinte participa de drept si prefectul municipiului Bucuresti.
(2) Primarii sectoarelor participa de drept la sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti si pot avea interventii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.
(3) La sedintele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti pot participa presedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.
(4) Presedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul sa intervina la discutii, fara a avea drept de vot.

 

Sectiunea a 2-a
Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B.
de la nivelul Zonei Premetropolitane Bucuresti

Art. 33. - (1)Autoritatile administratiei publice locale care isi defasoara activitatea la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. de la nivelul Zonei Premetropolitane Bucuresti sunt:
a)      consiliile locale ale comunelor si oraselor prevazute in Anexa 2 la prezenta lege, precum si ale celor care si-au exprimat vointa de participare la Z.M.B. in conditiile art. 2 alin. (4);
b)      primarii comunelor si oraselor prevazute in Anexa 2 la prezenta lege, precum si ale celor care si-au exprimat vointa de participare la Z.M.B. in conditiile art. 2 alin. (4);
c)      Consiliul Judetean Ilfov, precum si celelalte consilii judetene reprezentate in C.A.Z.M.B.;
d)     Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, precum si presedintii celorlalte consilii judetene reprezentate in C.A.Z.M.B.
(2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata. Acestea indeplinesc atributiile prevazute de dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata pentru consiliile locale, respectiv judetene, precum si atributiile prevazute la art. 28 si orice alte atributii stabilite de lege.

Art. 34. - Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 33 au drept de initiativa si pot propune C.A.Z.M.B. domenii si prioritati de dezvoltare care pot avea influenta asupra dezvoltarii Zonei Metropolitane Bucuresti in ansamblu.

 

CAPITOLUL IV
 Patrimoniul si bugetul Zonei Metropolitane Bucuresti

 

Art. 35. - Zona Metropolitana Bucuresti beneficiaza de patrimoniu si de buget proprii, constituite din contributii ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. si din bunuri dobandite de Z.M.B., respectiv venituri incasate de aceasta.

Art. 36. - Prin hotararile de participare la Z.M.B., autoritatile deliberative ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente aproba si virarea cotei de cel putin 1% din veniturile lor proprii pe anul urmator in bugetul Z.M.B., precum si lista bunurilor cu care participa la constituirea patrimoniului Z.M.B.

Art. 37. - (1) Patrimoniul Z.M.B. este format din bunuri mobile si imobile apartinand domeniului privat al Z.M.B., precum si din drepturi si obligatii cu caracter patrimonial.
(2) Patrimoniul Z.M.B. este administrat de catre C.A.Z.M.B..
(3) Unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. sunt titulare ale patrimoniilor formate din bunurile mobile si imobile ce apartin domeniului public si privat de interes local, precum si din drepturi si obligatii cu caracter patrimonial. Patrimoniul acestora este administrat de catre autoritatile deliberative ale acestora.

Art. 38. - Toate bunurile apartinand unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componete ale Z.M.B. sunt supuse inventarierii anuale. C.A.Z.M.B. si autoritatilor deliberative ale acestora li se prezinta anual, de catre Presedintele C.A.Z.M.B., respectiv de catre primarii sau presedintii consiliilor judetene, dupa caz, un raport asupra gestionarii bunurilor.

Art. 39. - (1) C.A.Z.M.B. si autoritatile deliberative ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componete hotarasc ca bunurile de interes metropolitan sau local, dupa caz, care se afla in proprietatea lor, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate sau inchiriate, dupa caz. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea sau vanzarea bunurilor de interes metropolitan sau local ce fac parte din domeniul privat, in conditiile legii.
(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac cu respectarea reglementarilor in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
(3) C.A.Z.M.B. si autoritatile deliberative pot transmite in folosinta cu titlu gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile sau imobile aflate in proprietatea lor metropolitana sau locala, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.
(4) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea C.A.Z.M.B., cu votul majoritatii numarului membrilor in functie.

 

Art. 40. – (1) Bugetul Z.M.B. este constituit din urmatoarele surse:
a)      contributii de la bugetele locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente;
b)      fonduri de la bugetul de stat alocate prin intermediul programelor nationale de dezvoltare prevazute de art. 12 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
c)      fonduri de la bugetele judetelor reprezentate in C.A.Z.M.B. prin intermediul programelor judetene de dezvoltare, prevazute de art. 12 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
d)     fonduri europene accesate prin intermediul programelor operationale, programelor operationale sectoriale si programelor operationale regionale, precum si alte fonduri internationale;
e)      tarife si/sau taxe percepute pentru prestarea serviciilor publice de interes metropolitan;
f)       venituri incasate din valorificarea bunurilor aflate in proprietatea privata a Z.M.B.;
g)      alte surse.
(2) C.A.Z.M.B. poate hotari crearea unui fond de solidaritate anual constituit prin alocarea unui procent de 10% din totalul veniturilor incasate de Z.M.B. din sursele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), e) si f). Fondul de solidaritate contribuie la echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente. Conditiile de constituire si utilizare a fondului de rezerva, precum si mecanismul de echilibrare a bugetelor locale vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Z.M.B.

Art. 41. - In vederea dezvoltarii echilibrate a Z.M.B., prin politica fiscala a acesteia se stabilesc, in conditiile legii, facilitatile fiscale care se pot acorda la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente, cotele de majorare a impozitelor si taxelor locale pe care le pot aplica acestea, precum si alte masuri fiscale si financiare.
(2) Prin regulamentul aprobat de C.A.Z.M.B. se vor stabili domeniile de activitate si conditiile in care se pot institui tarifele si/sau taxele, modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes metropolitan, pentru care se propun tarifele si/sau taxele respective.
(3) Pentru functionarea serviciilor publice de interes metropolitan, politica fiscala a Z.M.B. prevede si tarifele si/sau taxele percepute beneficiarilor acestor servicii. Cuantumul acestor tarife si/sau taxe se stabileste anual.
(4) Tarifele si/sau taxele prevazute la alin. (3) se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice de interes metropolitan pentru care acestea au fost instituite.

 

CAPITOLUL V
Servicii publice de interes metropolitan

Art. 42. - Serviciile publice de interes metropolitan se organizeaza si functioneaza in baza urmatoarelor principii:
a) continuitatea si egalitatea de tratament;
b) responsabilitatea fata de cetateni;
c) calitate si securitate;
d) transparenta, consultarea si antrenarea in luarea deciziilor a cetatenilor;
e) accesibilitatea si adaptabilitatea serviciului public, in functie de necesitatile cetatenilor;
f) dezvoltarea durabila.

Art. 43. - In functie de interesul pe care il prezinta, la nivelul Z.M.B. functioneaza servicii publice de interes metropolitan si servicii publice de interes local sau judetean.
(2) Serviciile publice de interes metropolitan functioneaza sub autoritatea C.A.Z.M.B..
(3) Serviciile publice de interes local, respectiv judetean, functioneaza sub autoritatea consiliilor locale, respectiv judetene ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B.
(4) Gestiunea serviciilor publice poate fi gestiune directa sau gestiune delegata.

Art. 44. - (1) Serviciile publice de interes metropolitan sunt:
a) transportul public de calatori si alte cai de comunicatie care indeplinesc criteriile prevazute la art. 9 lit. i);
b) administrarea aeroporturilor de pe teritoriul Z.M.B.;
c) reteaua stradala principala si alte obiective edilitare care indeplinesc criteriile prevazute la art. 9 lit. i);
d) teatre, muzee si alte institutii de cultura care indeplinesc criteriile prevazute la art. 9 lit. i);
e) institutiile de invatamant superior, altele decat cele private;
f) cimitirele, al caror statut juridic urmeaza sa fie reglementat prin lege speciala in conformitate cu prevederile constitutionale privind libertatea religioasa;
g) Gradina Zoologica si Gradina Botanica;
h) serviciile de administrare a parcurilor, a zonelor sportive si de agrement;
i) autorizatii de construire/desfiintare pentru imobilele considerate de interes metropolitan sau a caror localizare are sau poate avea influenta asupra obiectivelor de interes metropolitan in conditiile art. 9 lit. i);
j) alte servicii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 9 lit. i).
(2) Toate celelalte servicii care nu sunt prevazute la alin. (1) si care nu indeplinesc criteriile prevazute la art. 9 lit. i) raman, in conditiile legii, in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B.
(3) Regulamentul de organizare si functionare, precum si bugetul serviciilor publice de interes metropolitan se aproba de C.A.Z.M.B. care are si competenta numirii, sanctionarii si eliberarii din functie a conducatorilor acestora.
(4) Serviciile publice de interes metropolitan pot fi gestionate prin regii autonome sau societati comerciale aflate in subordinea C.A.Z.M.B. si la care acesta este actionar majoritar ori prin operatori individuali in conditiile legii.

Art. 45. - (1) C.A.Z.M.B. poate contracta efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor stabilite prin bugetul Z.M.B., cu respectarea reglementarilor in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
(2) Lucrarile de constructii si reparatii de interes public, finantate din bugetul metropolitan sau din cele locale, se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate de C.A.Z.M.B. sau, dupa caz, de autoritatile deliberative ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B., pe baza de licitatie publica, in conditiile prevazute de lege.

 

  
CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 46. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile deiberative ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente vor adopta hotarari de exprimare a acordului privind participarea la Zona Metropolitana Bucuresti si de desemnare a reprezentantilor lor in C.A.Z.M.B.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, C.A.Z.M.B. va adopta Statutul si Regulamentul de organizare si functionare al Z.M.B., precum si Regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii al aparatului sau tehnic.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1), primul C.A.Z.M.B. constituit dupa intrarea in vigoare a prezentei legi isi va desfasura activitatea pana la data validarii urmatoarelor alegeri locale organizate la nivel national.

Art. 47. - (1) C.A.Z.M.B. va stabili modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes metropolitan in termen de 90 de zile de la constituirea sa. Hotararea se adopta cu votul a 2/3 din numarul membrilor C.A.Z.M.B. in functie.
(2) Contractele care vizeaza servicii publice de interes metropolitan aflate in derulare vor continua sa fie executate de titularii de contracte, pana la incheierea termenelor pentru care au fost incheiate.
(3) Serviciile publice locale vor ramane organizate si vor continua sa functioneze potrivit legislatiei aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data reorganizarii in conditiile art. 39.

Art. 48. - (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Capitolul V din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum si orice dispozitii contrare.
(3) Prevederile prezentei legi se completeaza cu prevederile referitoare la organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale, la asociatiile de dezvoltare intercomunitara, la asociatii si fundatii, precum si cu alte reglementari incidente in materie.

 Solution build by Advanced Web Design Applications, 2004.